Privacy Verklaring Ten Westenend / Germstar Nederland
VAN: Ten Westenend / Germstar Nederland

Krammer 8
3232 HE Brielle

Handelend onder de naam:
Ten Westenend / Germstar
Krammer 8
3232 HE Brielle

INLEIDEND:

Ten Westenend / Germstar is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hierbij laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u met ons zaken doet en hoe we met deze gegevens omgaan.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT TEN WESTENEND / GERMSTAR?

Wanneer u een visitekaart afgeeft, een bestelling doet, via de mail of direct via de webshop, u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een offerte hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal eventueel aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

e-mailadres

Telefoonnummer

Website

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

KvK nummer

BTW nummer

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, afgegeven visitekaart, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.

Uw naam, e-mailadres en overig worden gebruikt voor facturering en aflevering / verzorgen en/of dienst

Uw e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie over diensten die u bij ons afneemt en de werken en/of wijziging daarvan.

UW GEGEVENS BIJ TEN WESTENEND TE GEBRUIKEN VOOR INFORMATIEBERICHTEN:

Wanneer u bent ingeschreven voor onze informatieberichten kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door contact met ons op te nemen via info@tenwestenend.com. Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van MailChimp kunt u opvragen via info@tenwestenend.com

KLANT ZIJN BIJ TEN WESTENEND:

Wanneer wij met elkaar overeenstemming bereiken over een opdracht, gebruiken we de door u verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende administratieve & commerciële handelingen. Al deze gegevens worden opgeslagen op de server van Microsoft Office 365 en Yuki. Meer informatie over het privacy beleid van Microsoft Office en Yuki kunt u opvragen via info@tenwestenend.com.

Wanneer u klant bij ons bent worden uw gegevens niet automatisch gebruikt voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven. Wel zou u informatieberichten kunnen krijgen over de diensten die u bij ons afneemt en de werken en/of wijziging daarvan. Voor het mogen versturen van commerciële uitingen naar u als klant zullen we eerst nadrukkelijke toestemming aan u vragen.

WEBSHOP Ten Westenend / Germstar

Wij gebruiken de door u aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Na een bestelling vanuit deze webshop ontvangt u een bevestiging, de daarop door u afgegeven gegevens worden gebruikt om de bestelling door ons te verzorgen.

Voor – en achternaam

Om uw bestelling te leveren aan de juiste persoon

Adres, postcode en woonplaats

Dit adres gebruiken wij voor de correcte facturering van uw bestelling

Telefoonnummer

Mochten het nodig zijn u te contacten in verband met uw bestelling dan zullen we daarvoor uw telefoonnummer gebruiken.

E-mailadres

Bij elke bestelling ontvangt u van ons, zodra wij uw bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail. En gebruiken we uw E-mailadres om u te informeren via een extern track & trace systeem betreft uw levering.

Indien u een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden uw transactiegegevens (naam, adres en e-mail) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS:

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en twee factor verificatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

SOCIAL MEDIA:

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om content van onze website en nieuwsberichten te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Wij verzamelen niets vanuit Social Media en delen geen klantgegevens op geen enkele wijze via Social Media.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaring van het respectievelijke Social Media platform om te weten hoe zij omgaat met privacy.

Facebook

YouTube

LinkedIN

Instagram

BEWAARTERMIJN:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.